אישורי התקשרות

תקנות התכנון והבנייה קובעות כי: "בהיתר הבניה ייקבעו התנאים בדבר פינויה המתכונן של פסולת הבניין אל אתר לסילוק פסולת בנין או לטיפול בה, במהלך העבודה ומיד לאחר השלמתה" (תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר,תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 2) התשנ"ט 1999.

מטרת הנפקת אישורי ההתקשרות הינה להבטיח כי פסולת הנוצרת מתהליכי בנייה תגיע אל אתר פסולת מוסדר למיון, מחזור והשבה ובמקרים יוצאי דופן, להטמנתה באתר מוסדר על פי הקריטריונים המחמירים ביותר לשמירה על הסביבה.

לצורך מילוי דרישות החוק והשמירה על הסביבה, אתר גוש חלב עובד בשיתוף פעולה צמוד והדוק עם הועדות המקומיות לתכנון ובנייה השונות בצפון, מחיפה ועד קרית שמונה.
לאתר נוהל מתקדם לניהול, מעקב ובקרה אחרי פסולת בניין הנוצרת במחוז צפון.
נוהל אתר גוש חלב להנפקת אישורי התקשרות הינו מנגנון ניהול מתקדם למעקב ובקרה אחרי הטמנה של פסולות בניין כך שהפרויקט שיבנה יעמוד בתנאים לקבלת טופס 4.
יישום הנוהל להנפקת אישור הטמנה לפסולת מבטיח שכל טון פסולת בניין הנוצר במחוז ישוייך באופן ברור לפרויקט הבנייה ממנו הוא מגיע. כך שבשיתוף פעולה עם הועדות השונות לתכנון, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים נבטיח שהשטחים הפתוחים, היערות ופינות החמד בצפון ישארו נקיים מפסולת.

אתר גוש חלב, יודע לזהות כל פרויקט בנייה חדש ולמפות לוועדות התכנון, כמה פסולת הובאה למחזור ומאיזה אתר בנייה, כך שהיתר בנייה שהוצא על ידי אישור התקשרות של אתר גוש חלב, יוכל ללוות את בונה הפרויקט ואת הועדה המקומית לאורך תקופה ארוכה ואף שנים לאחר הוצאת אישור ההתקשרות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל יוסי אוחיון בטל': 053-2388168

בפקס: 072-2766239

משרד: 053-2388168

ובמייל: info@matmena.co.il

  • ביצוע חישוב כמות פסולת צפויה מהפרויקט
  • הגשת מסמך מאושר ע"י מהנדס אדריכל
  • ביצוע התקשרות (עם היזם בלבד!) עפ"י כמויות צפויות
  • הנפקת שוברי הטמנה ממוחשבים עפ"י גוש/חלקה וגודל הפרויקט
  • ביצוע התשלום מראש
  • הנפקת אישור לועדת התיכנון
  • הוצאת טופס 4 לאיכלוס